Person of Interest [2011 Nieuwe serie]

Het is een bekend thema in science fiction: wat zou je doen als je de toekomst kon kennen? Specifiek: wat zou je doen – of moeten doen – als je wist dat iemand slachtoffer zal worden van een misdrijf. Of er juist de dader van zal zijn? Een paar jaar geleden verscheen Minority Report, een aardige actiefilm met Tom Cruise in de hoofdrol, gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal van Philip K. Dick en vanaf deze herfst is er een hele tv-serie die om deze vraag draait.

Het alziend oog van Big Brother, creatief weergegeven in Person of Interest

Het alziend oog van Big Brother, creatief weergegeven in Person of Interest

Waar Minority Report ervan uitging dat voor de toekomstige misdaad de dader bekend was, hebben de twee hoofdpersonages van Person of Interest niet die luxe: zij weten alleen dat iemand betrokken zal zijn bij een gewelddadig incident. Slachtoffer, dader of onschuldige omstander, dat is niet op voorhand te zeggen. Waar halen ze deze informatie vandaan? De verklaring is minder vergezocht dan de mentaal gehandicapte ‘psychics’ uit Minority Report. Mr. Finch (Michael Emerson) bouwde na 9/11 een “analyseapparaat” voor de Amerikaanse overheid om de enorme hoeveelheid data, verkregen uit de sterk toegenomen surveillance van straatcamera’s, telefoontaps en afgeluisterd internetverkeer, behapbaar te maken. Deze supercomputer – tenminste, vooralsnog nemen we aan dat dat het is – bleek te succesvol: hij voorspelde ├ílle gewelddadige incidenten, niet alleen de terorristische. Aanvankelijk instrueerde Finch zijn machine om de ‘irrelevante’ zaken te negeren en aan het einde van de dag weg te gooien, maar na een persoonlijke tragedie (waarover we vast meer gaan vernemen in komende afleveringen) heeft hij besloten het over een andere boeg te gooien en juist al die ‘gewone mensen’ te gaan helpen, die slachtoffer van een ernstig misdrijf lijken te worden.

One thought on “Person of Interest [2011 Nieuwe serie]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>